Inschrijfformulier EHBO Woensel-Noord

  Persoonlijke informatie


  ManVrouwOverig

   

   

  Contributie

  Per 1-1-2018 geldt het volgende tarief: € 50,- per jaar.
  Bedragen zijn incl. afdrachten aan het Oranje Kruis voor verlenging van het diploma. Genoemde bedragen kunnen jaarlijks wijzigen na toestemming van de ALV.

  Betaling

  Voor betaling van de contributie ontvangt u jaarlijks per e-mail een nota.
  Het huidige of 1e kalender jaar met meer dan 6 maanden, direct na het behalen van het EHBO diploma (bij EHBO Woensel-Noord), is gratis.

  Opzegging

  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat, minimaal twee maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar (uiterlijk 31 oktober).
  In alle andere gevallen moeten wij u verwijzen naar artikel 6 van de statuten en artikel 6 van het huishoudelijk reglement.

  Ondergetekende verklaart dat:
  -hij/zij lid wenst te worden van EHBO-vereniging Woensel-Noord.
  -hij/zij zich zal houden aan de door EHBO-vereniging Woensel-Noord opgestelde statuten en het huishoudelijk regelement .
  -hij/zij kennis heeft genomen van de privacy statement en gaat hiermee akkoord.
  -hij/zij de vereniging toestemming verleent periodiek een nieuwsbrief te sturen.
  Uw inschrijving is definitief zodra het volledige contributiebedrag is ontvangen. Restitutie is niet mogelijk.